پایش شفافیت


نظرات کاربران

پایش کسب و کار


نظرات کاربران

پایش مردمی


نظرات کاربران

مجتبی سجاد

گفتگوی زنده با کارآفرین امشب حدود ساعت 12


نظرات کاربران

به نظرشما امور اداری و قانونی نقل و انتقال خودرو بهتر است کجا انجام شود؟

به نظرشما امور اداری و قانونی نقل و انتقال خودرو بهتر است کجا انجام شود؟

1⃣ - دفاتر اسناد رسمی
2⃣ - مراکزشماره گذاری ناجا
3⃣ - هردو (وضع موجود)

ارسال عدد گزینه مورد نظر به 30000111


نظرات کاربران

پشت پرده تحولات اقتصادی، پیگیری مشکلات کسب وکار بیننده ها

پشت پرده تحولات اقتصادی، پیگیری مشکلات کسب وکار بیننده ها

عدد گزینه مورد نظر خود را 30000111 ارسال کنید


نظرات کاربران

برندگان برنامه 25 تیر 96


نظرات کاربران

برنامه های قبل (آرشیو)


نظرات کاربران

آرشیو برنامه‌ها


نظرات کاربران
برنامه پایش

تمامی حقوق این وب سایت به گروه اقتصاد شبکه یک سیما تعلق دارد