عنوان: ممنوعیت عبور موتورسیکلت از پیاده راه ها


زمان ثبت : چهار شنبه 3 مهر 1398

15


توضیحات: ممنوعیت عبور موتورسیکلت از پیاده راه ها خطوط عابر چهار راه ها: پلیس راهور این موضوع را باید جدی بگیرد و با موتورسوان متخلف برخورد بدون تعارف داشته باشد.