عنوان: اخذ مالیات از پزشکان برای جبران هزینه‌های کمبود امکانات پزشکی در شهرستان‌های محروم


زمان ثبت : شنبه 20 مهر 1398

24


توضیحات: در حال حاضر مالیات پزشکان بالغ بر 200 میلیارد تومان است. این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس این عدد را بیش از 6700 میلیارد تومان تخمین می‌زند. محل اعتبار این مالیات نیز باید برای محرومیت‌زدایی و امکانات‌دهی به مراکز پزشکی مناطق محروم کشور اختصاص یابد.